Instrukcje

Instrukcja odbioru

  1. W miejscu odbioru przedstawiciel zamawiającego dokonuje każdorazowo odbioru ilościowego i jakościowego przesłanych wyrobów.
  2. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowej pomiędzy dowodem dostawy a stanem faktycznym lub w przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu odbiorca ma obowiązek odnotować zastrzeżenia na dokumentach przewozowych i sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika.
  3. W przypadku stwierdzenia wad towaru bezpośrednio po rozpakowaniu przesyłki odbiorca winien niezwłocznie ( nie później niż w terminie 7 dni) sporządzić pisemną reklamację i zachować towar w stanie nienaruszonym dla UNITEK.
  4. Do reklamacji należy dołączyć dokumentację, potwierdzającą fakt wystąpienia i zakres szkody, w tym fotografie z datą i godziną ich wykonania.

Instrukcja magazynowania

  1. Zaleca się zachowanie podczas magazynowania stałych warunków wilgotności i temperatury. Nieprzestrzeganie tej zasady może być przyczyną niekontrolowanego odkształcenia płyt.
  2. Nie należy dopuszczać do zawilgocenia płyt, ani też do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (np. grzejnikami).
  3. Dopuszcza się przechowywanie płyt rattanowych na bazie MDF w pozycji pionowej, lecz stabilnie podparte na całej długości płyty w regałach magazynowych.
  4. Płyty bambusowe i ekoskóry, jak również płyty rattanowe na bazie płyty komórkowej, zaleca się przechowywać w położeniu poziomym i pod obciążeniem.

Atesty i informacja techniczna

Nasze wyroby posiadają wymagane atesty. Poniżej znajdują się pliki PDF do pobrania

Producent płyt rattanowych, komórkowych, bambusowych