Producent płyt
rattanowych, loomowych, bambusowych

Instrukcje

Instrukcja odbioru
1. W miejscu odbioru przedstawiciel zamawiającego dokonuje każdorazowo odbioru ilościowego
i jakościowego przesłanych  wyrobów. 
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowej pomiędzy dowodem dostawy  a stanem faktycznym lub w przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu odbiorca ma obowiązek odnotować zastrzeżenia na dokumentach przewozowych  
i sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. 
3. W przypadku stwierdzenia wad towaru bezpośrednio po rozpakowaniu przesyłki odbiorca winien niezwłocznie ( nie później niż w terminie 7 dni) sporządzić pisemną reklamację i zachować towar
w stanie nienaruszonym dla UNITEK. 
4. Do reklamacji należy dołączyć dokumentację, potwierdzającą fakt wystąpienia i zakres szkody,
w tym fotografie z datą  i godziną ich wykonania.
 
Instrukcja magazynowania
1. Zaleca się zachowanie podczas magazynowania stałych warunków wilgotności i temperatury. Nieprzestrzeganie tej zasady może być przyczyną niekontrolowanego odkształcenia płyt.
2. Nie należy dopuszczać do zawilgocenia płyt, ani też do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami
(np. grzejnikami).
3. Dopuszcza się przechowywanie płyt rattanowych na bazie MDF w pozycji pionowej, lecz stabilnie podparte na całej długości płyty w regałach magazynowych.
4. Płyty bambusowe i ekoskóry, jak również płyty rattanowe na bazie płyty komórkowej, zaleca się przechowywać
w położeniu poziomym i pod obciążeniem. 
 
Atesty i informacja techniczna
Nasze wyroby posiadają wymagane atesty. Poniżej znajdują się pliki PDF do pobrania
 

Załączniki do pobrania